Рубрика «Шигырьләр»

Калатау

Беләм

Беләм — җирдә Чатыртаулар барын,
Айгыртаулар барын күккә ашкан …
Калатауга менеп җан яңартсам,
Яши башлыйм төсле яңабаштан.